Begrotingen

De (periodieke) prognose is een effectief middel om goed de vinger aan de pols te houden betreffende de financiën van uw onderneming. Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde activiteit.


Die begroting geeft je inzicht in je toekomstige financiële situatie en helpt u mogelijke problemen tijdig te signaleren en aan te pakken. Hiermee kunt u goed anticiperen op wat niet en wel kan en moet.