Jaarrekeningen

Het vastleggen van uw financiële gegevens moet u uiteindelijk voldoende inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw administratieve jaar.


Tegenwoordig dient u in alle fiscale aangiften zowel een winst- en verliesrekening en balans in te vullen.
De jaarrekening heeft ook een balans en resultatenrekening met daarnaast duidelijke toelichtingen op balans- en resultaatposten, zodat u eenvoudig de samenstelling en herkomst van de posten in de aangifte kunt herleiden. Besloten vennootschappen zijn bij wet verplicht om jaarlijks een verkorte jaarrekening bij de kamer van koophandel te publiceren.

Het opstellen van tussentijdse cijfers of het opstellen van de jaarrekening kunnen wij voor u verzorgen.